Chào các bạn!

Tôi là B Developer

Ngoan hiền, yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm, nhưng không gay !