Download VirtualBox 4.3.16 Full Final - Phần mềm tạo máy ảo miễn phí hàng đầu

  By Administrator         Phần mềm        2243 lượt xem

VirtualBox là phần mềm tạo máy ảo miễn phí đủ mạnh mẽ dành cho hệ thống doanh nghiệp nhưng cũng tương đối dễ dàng thao tác cho cả những người dùng cá nhân. Nó chạy trên hệ điều hành Windows từ phiên bản 95 cho tới Windows 8, Mac OS X, Solaris và Linux. Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ một loạt các hệ điều hành khách bao gồm cả MS-DOS, các phiên bản trước đó của Windows và OpenBSD.

Download VirtualBox 4.3.16 Free

Giao diện sử dụng của VirtualBox sẽ làm đơn giản hóa quá trình tạo và quản lý các máy ảo (VMs). Màn hình hiển thị được gắn kèm với một bảng điều khiển giúp bạn liệt kê tất cả máy ảo hiện có. Kiểm soát các biểu tượng được dán nhã New, Settings, Start và Discard, xử lý tất cả chức năng và tab cho thông tin hiển thị chi tiết, snapshot và mô tả về bất cứ máy ảo được lựa chọn. Chúng ta sẽ nhấn New để tạo một máy ảo mới nhằm mục đích để cài đặt Ubuntu - Một hệ điều hành miễn phí dựa trên Linux, trong Windows 7 để kiểm tra khả năng lưu trữ nhiều hệ điều hành của VirtualBox mà không cần phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ. Trình thuật sĩ này cho phép chúng ta lựa chọn hệ điều hành (Linux) và phiên bản (Ubuntu) mà chúng ta dự định cài đăt trong quá trình tạo máy ảo cũng như xác định dung lượng RAM để cung cấp cho máy ảo mới.
Tiếp theo, chúng ta tạo ra một ổ đĩa cứng ảo mới, mặc dù bạn có thể lựa chọn một hình ảnh đĩa có thể boot. Bạn có thể lựa chọn tạo một ổ đĩa cố định hoặc tự động mở rộng. Tuy nhiên, chúng ta nên lựa chọn ổ đĩa có khả năng tự động mở rộng. Nếu bạn cần nhiều RAm hoặc không gian ổ đĩa hơn, biểu tượng Setting sẽ cho phép truy cập những tùy chọn này cũng như các thiết lập khác như: âm thanh, USB và cổng nối tiếp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấn nút Start, thực hiện theo First Run Wizard và tạo ra một máy ảo được cấu hình tùy chỉnh để sẵn sàng lưu trữ hệ điều hành mới. Thật đáng ngạc nhiên, VirtualBox thậm chí còn có một trình thuật sĩ để giúp bạn thực hiện điều đó. Trong khi bạn đang sử dụng máy ảo của bạn, bạn có thể thoát để quay lại hệ thống máy chủ ngay lập tức chỉ với một phím tắt được xác định trước.

VirtualBox được phát triển bởi Innotek, là một phần của Oracle. VirtualBox là một phần trong hệ thống hỗ trợ mở rộng của Oracle. Thêm những lợi thế của việc phát triển mã nguồn mờ và nó hoàn toàn miễn phí cho cả nhà phát triển cấp độ doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Chạy máy ảo Ubuntu trên VirtualBox


Tính năng chính:

Chế độ module
VirtualBox có một thiết kế mô-đun với giao diện lập trình và thiết kế máy chủ/máy khách. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát nó từ một vài giao diện ngay lập tức. Chẳng hạn, bạn có thể khởi động một máy ảo trong một giao diện máy ảo điển hình và sau đó kiểm soát máy ảo đó từ dòng lệnh hoặc có thể là từ xa. VirtualBox cũng đi kèm với một bộ kit phát triển phần mềm ngay cả khi nó là một phần mềm nguồn mở, bạn không cần phải hack mã nguồn để viết một giao diện mới cho VirtualBox.

Mô tả máy ảo trong XML
Các cấu hình tùy chỉnh của máy ảo được lưu trữ hoàn toàn trong XML và hoàn toàn độc lập với các máy tính khác. Do đó, máy ảo có thể dễ dàng được di chuyển đến các máy tính khác.

Hỗ trợ cả Windows và Linux
VirtualBox có một phần mềm đặc biệt mà có thể được cài đặt trong máy ảo Windows và Linux để cải thiện hiệu suất. Trong số tính năng được cung cấp, thì tính năng này tích hợp con trỏ chuột và các giải pháp thay đổi kích thước màn hình.

Thư mục được chia sẻ
Giống như nhiều giải pháp ảo hóa khác, để dễ dàng trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và các máy khách, VirtualBox cho phép khai báo các thư mục máy chủ như các thư mục được chia sẻ mà sau đó có thể được truy cập từ bên trong máy ảo.

Kiểm soát bộ điều khiển USB ảo
VirtualBox thực hiện một bộ điều khiển USB ảo và cho phép bạn kết nối bất kỳ thiết bị USB nào với máy ảo của bạn mà không phải cài đặt các trình điều khiển thiết bị trên máy chủ.

Giao thức máy tính để bàn từ xa (RDP)

Không giống như các phần mềm tạo máy ảo khác, VirtualBox hoàn toàn hỗ trợ giao thức máy tính để bàn từ xa (RDP). Một máy ảo có thể hoạt động giống như một máy chủ RDP, cho phép bạn chạy máy ảo từ xa trên một số máy khách mà chỉ hiển thị dữ liệu RDP.

Truy cập USB thông qua RDP
Với tính năng độc đáo nà, một máy ảo mà hoạt động giống như một máy chủ RDP vẫn có thể truy cập các thiết bị USB được kết nối với máy khách RDP. Bằng cách này, một máy chủ mạnh mẽ có thể ảo hóa nhiều máy khách mà chỉ cần hiển thị dữ liệu RDP và có thiết bị USB được kết nối.
 

1 vài hình ảnh Virtualbox


Chạy máy ảo Win Xp trên VirtualBox

Chạy máy ảo Win 7 trên VirtualBox


Chạy máy ảo Ubuntu trên VirtualBox 

Xem thêm những điểm mới trong VirtualBox 4.3.16
 

 • VMM: fixed restoring 32-bit FPU state on 64-bit capable VMs and restoring guest FPU in raw-mode VMs (bug #12646; 4.3 regression)
 • GUI: properly restore normal/scale mode guest-screen size after exiting full-screen/seamless mode
 • GUI: mini-toolbar should provoke less artifacts/conflicts with 3D guest rendering
 • GUI: Mac OS X: Native full-screen multi-screen transition was able to blackout host-screens for nearly minute
 • GUI: X11: Modern window managers should now use native full-screen multi-screen mapping API
 • GUI: added extradata item for configuring the mouse capture behavior, see the manual for more information (bug #3506)
 • Storage: fixed a VBoxSVC crash when querying an iSCSI target with authentication configured (4.3.14 regression)
 • Storage: fixed a rare data corruption during reads if another allocating write is running concurrently and accesses the same range
 • Storage: fixed a rare crash for certain VHD images from other products
 • Storage: fixed a rare release assertion when using the AHCI controller
 • Floppy: fixed read errors and guest memory corruption when running under control of QEMM
 • 3D: added experimental support for rendering on offline GPUs for Mac OS X host
 • 3D: fixed white window appearing on entering FullScreen mode on OSX host
 • 3D: fixed video recording support for 3D data regression (bug #13073)
 • 3D: fixes for MS Office 2013 support
 • 3D: several fixes
 • Bridged Networking: improved IPv6 support when bridging to a wireless interface
 • NAT: prevent internal DNS service from stuck in host-resolver mode when host was switched from one network to another one while host was sleeping (Mac OS X hosts)
 • NAT: preserve DF (if possible) and TOS when proxying outbound UDP datagrams (bugs #9440, #12309)
 • NAT: don't let multicast datagrams out (bug #7338)
 • NAT: fixed handling of large incoming UDP datagrams on Windows hosts (bug #12136)
 • NAT: fixed handling of the RFC 1533 DHCP PAD option
 • NAT Network: fixed inbound half-close on Windows hosts
 • NAT Network: preserve IPv4 DF (if possible), TTL, TOS and IPv6 Hop Limit when proxying outbound UDP datagrams
 • VRDP: fixed a rare crash when using remote audio input
 • USB: fixed several regressions from 4.3.14 (bug #13320)
 • Audio: made the HDA sound emulation work with certain OSX guests (e.g. Mountain Lion)
 • Windows hosts: fixed startup problems on certain Windows hosts due to conflicts with anti-virus software (4.3.14 regression, bug #13187)
 • Windows hosts: fixed 4.3.14 regression whereby AltGr stopped working for some people (bug #13216)
 • X11 hosts: made the extra key on Brazilian Thinkpads work (bug #8745)
 • X11 hosts: fixed a problem of input focus cycles and immediately released key presses in full screen mode (bug #13238)
 • Linux hosts: fixed flooding the kernel log with USB related messages when passing through certain USB devices to a VM (bug #13085)
 • Linux guests: stop applications crashing when drm_wait_vblank is called (bug #13265)
 • Linux guests: fix a crash in gnome-session (bug #13335)
 • X11 guests: do not start VBoxClient over an SSH connection (bug #13107)
 • X11 guests: added support for X.Org Server 1.16 (bug #13207)
 • X11 guests: fixed a wrong parameter in the video driver which caused problems with full-screen X11 clients (bug #2748)
 • VirtualKD: introduced stub/loader device for speeding up Windows kernel debugging, details see http://virtualkd.sysprogs.org/

Download VirtualBox 4.3.16 Full Final

Phiên bản dành cho Windows

Phiên bản dành cho MacOS
Bình luận bằng Facebook