Những bài viết chia sẻ phần mềm, thủ thuật internet.

Phần mềm: Hiren's BootCD 15.2

  Đăng bởi Administrator         Phần mềm        1928 lượt xem

Đĩa Boot CD đa chức năng

Hiren’s BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép…